ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Writing

Email netiquette

Přestože se e-mail stal běžným komunikačním prostředkem, ne vždy má správnou formu a při zanedbání základních  pravidel (tzv. netikety) může působit na adresáta velmi nezdvořile až  urážlivě. Na co byste tedy měli při psaní e-mailu myslet aneb základní pravidla: Nezapomeňte uvést předmět e-mailu Začněte pozdravem (Dear…, Hi…) Formulujte zprávu jasně (I’m writing to…) Vhodně se […]

Linking words

Při psaní různých textů a esejí v angličtině můžete velmi vylepšit celkový dojem používáním tzv. linking words. Zcela základní spojovací výrazy již znáte a používáte: and, because, but. Další známé a běžně používané jsou: so, then, untill, however. Používáte je však správně? A jaké jsou další možnosti, které zpestří vaše písemné práce? Linking words by […]

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme