ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

O počítačích

Informace v dnešní době patří k tomu nejcennějšímu. Nestačí umět je získat, ale dále je zpracovávat, kriticky posuzovat a dále předávat.

Z hlediska informatiky jsou DATA údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování, zatímco INFORMACE jsou data prezentována v určitém kontextu nesoucím smysl.

 

Počítač a jeho části

Hardware počítače

Operační systém Windows

Počítačové sítě

Počítačová bezpečnost

Číslicové soustavy; Binární soustava

Algoritmus

Internet

HTML

Office aplikace

Tvorba webu

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme