ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Členy

Articles – indefinite, definite

Členy patří v angličtině mezi nejzáludnější mluvnické jevy. Je to proto, že čeština žádné členy nepoužívá a podle tvaru slova většinou snadno poznáme, zda se jedná o podstatné jméno, sloveso či jiný slovní druh.

Ale v angličtině je tomu jinak. Tak například slovo BOOK může znamenat kniha, ale také rezervovat (tzv. zabukovat) a použitý člen nám určí, jaký konkrétní význam ono slovo právě nese.
a book = (nějaká, jedna) kniha
book it online = rezervuj online

Člen vždy najdete před podstatným jménem nebo v jeho blízkosti!

Co byste měli vědět o neurčitém členu – indefinite articles

Používají se u počitatelných podstatných jmen (která mají jednotné i množné číslo a lze je spočítat), když o nich mluvíme poprvé a vyjadřují význam nějaký, jeden.
Rozlišujeme člen „an“ – ten se používá před podstatnými jmény, která začínají samohláskou (a, e, i, o, u) a člen  „a“ před souhláskou.
Asi jste si všimli, že ve výčtu samohlásek chybí „y“. Je to proto, že ve slovech yellow, yacht, … vyslovujeme na začátku vlastně „j“, což je souhláska. Proto a yacht nebo a yellow car.

Pravidla, která platí pro užití neurčitého členu:

  • s názvem povolání – She is a doctor.
  • v některých vyjádřeních množství – a lot of, a few, a pair of…
  • ve zvoláních – What a pity!
  • v existenční vazbě – There is a book on the table.

Co je určitý člen a kdy jej použít před podstatným jménem

Existuje jeden tvar „the„, který má však dvojí výslovnost: /ðə/ před souhláskou a /ðiː/ před samohláskou.
Lze jej použít s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény ve významu ten-ta-to: the book (ta kniha), the books (ty knihy), the milk (to mléko).
Určitý člen popisuje již známou nebo zmiňovanou věc či myšlenku:
This is a car. (první zmínka o autě) The car is blue. (druhá zmínka, už víme, o kterém autě se mluví)

Pravidla, která platí pro užití určitého členu:

  • před moři, řekami, hotely, hospůdky, divadla, muzea, noviny: the Atlantic, the Thames, the Hilton, the Times …
  • když je něco jedinečné: the sun, the Queen
  • před 3. stupněm přídavného jména (nej…): the best, the biggest
  • často po předložkách (ví se, kde přesně): on the table
ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme