ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Anglicky poprvé

Jednoduché věty a otázky

Jak se rozmluvit za co nejkratší dobu?

KROK 1

Hodně muziky získáte, když ovládnete sloveso být = to be.

Pomocí něj vytvoříte mnoho různých vět, abyste se mohli představit nebo popsat, jak se cítíte. Stejným způsobem můžete popsat i minulost.

Stejně tak se vám budou hodit zájmena a základní předložky.

KROK 2

Komunikace ale vyžaduje také schopnost zeptat se ostatních. Na začátku můžete zkusit říct něco o sobě a pak se jednoduše zeptat: A co ty/vy? What about you? nebo And you?

KROK 3

Dalším krokem bude přidat věty se slovesem mít = to have. Rozšíříte tak povídání o své rodině nebo mazlíčcích.

Stejným způsobem budete tvořit věty i se slovesem mít rád = to like. Můžete mluvit o jídle, sportech, filmech apod.

KROK 4

Přidáte další slovesa – ta, která vyjadřují každodenní běžné/pracovní činnosti, abyste mohli popsat svůj den. Naučíte se názvy dní v týdnu a popíšete celý týden.

Témata

Jak procvičovat slovíčka? Můžete si psát seznamy, vytvářet kartičky či používat různé aplikace. Důležitá je pravidelnost, 5-10 minut každý den udělá divy! Mně se velmi osvědčila aplikace QUIZLET (počítová i mobilní verze), kde se slovíčka učíte pomocí flashcards a můžete procvičovat výslovnost i pravopis. Po registraci získáte přístup ke stovkám již vytvořených slovíčkových sad nebo si můžete tvořit sady vlastní. Můžete si vyzkoušet taky ty, které jsem pro své studenty připravila já.

Slovní zásoba dle témat na stránkách British Council

Barvy

Čísla

Denní aktivity

Dny v týdnu

Dům

Jaký/jaká – přídavná jména

Jídlo

Oblečení

Rodina

Tělo

Základní předměty/věci

Zvířata

 

 

 

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme