ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Anglická mluvnice

Online testy Headway Pre-Intermediate

Prázdniny jsou časem odpočinku, ale při odpočívání se také můžete zdokonalovat v angličtině. Jednou z možností, jak si zopakovat základní gramatiku, je využít tento online test. Zde  si můžete otestovat v cvičném nebo ostrém testu své znalosti nabyté při studiu Headway (Pre-intermediate). Můžete si navolit vlastní počet otázek (multiple choice), z celkového počtu 100 otázek. Zatímco v cvičném testu […]

Časové věty – Time clauses

Časové věty (time clauses) = souvětí spojená časovými spojkami (time conjunctions). Nejpoužívanější časové spojky: when, as soon as, before, after, till/until, while, if (jestliže, když) Po těchto spojkách se v budoucím významu věty nesmí objevit pomocné sloveso pro vyjádření budoucnosti WILL.

Jaká je má úroveň angličtiny – mírně pokročilý?

Úroveň pre-intermediate neboli mírně pokročilý odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce jazyků. Je to také úroveň potřebná k státní maturitní zkoušce a označuje tzv. samostatného uživatele jazyka. Na této úrovni je možno také složit jednu z celosvětově uznávaných jazykových zkoušek Cambridge – PET. Ale jak zjistit, zda vaše znalosti odpovídají této úrovni? Zkuste se otestovat […]

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme