ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Reported speech – nepřímá řeč

Běžně v jazyce rozlišujeme přímou a nepřímou řeč.

Přímá řeč vyjadřuje běžnou promluvu; tedy to, co někdo říká či řekl a zapisujeme ji v uvozovkách – v češtině jsou na začátku uvozovky dole a na konci uvozovky nahoře, tzv. ve formátu 99/66. Naopak v angličtině se píší uvozovky pouze nahoře a jsou ve formátu 66/99.

„Mám se dobře.“ – “I’m fine.”
On říká: „Mám se dobře.“ – He says,  “I’m fine.”

Nepřímá řeč pak podává zprávu o tom, co někdo říká či řekl. Současně dochází k odstranění uvozovek.

Říká, že se dobře. (on) – He says he is fine.

Pokud je uvozovací věta (On říká) neboli reporting clause v přítomném čase, je vše snadné, pouze si musíme pohlídat případné změny u zájmen. Jakmile je v uvozovací větě čas minulý,  v angličtině následují posuny v čase, tzv. backshift.

Řekl, že se dobře. – He said he was fine.
Řekl, že se měl dobře. – He said he had been fine.
Řekl, že se bude mít dobře. – He said he would be fine.

Pravidla posunování:

přítomný čas = změna na = minulý čas
minulý čas = změna na = předminulý čas
předpřítomný čas = změna  na = předminulý čas
will = změna na = would
can = změna na = could
must = had to nebo zůstává must
may = změna na = might

Pokud je v přímé řeči obsažen předminulý čas nebo should k dalšímu posunu již nedochází!

Další informace o posunování časových určení

Čtěte více o Reported speech

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme