ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Zájmena

Zájmena zastupují „jména“ a rozeznáváme:

zájmena osobní, která se používají na místě podmětu a vyjadřují český 1. pád:
I – já, he – on, she – ona, it – ono,
we – my, you – ty/vy, they – oni

zájmena osobní pro ostatní pády, které se v AJ tvoří předložkami:
me, him, her, it
us, you, them

přivlastňovací nesamostatná – vždy za nimi následuje podstatné jméno:
my, his, her, its
our, your, their

POZOR! Nezaměňujte it´s (To je) a its (jeho, od nějaké věci, zvířete apod.)

přivlastňovací samostatná:
mine, his, hers, its
ours, yours, theirs

příklad „skloňování“ zájmen v AJ
kdo: já – I
koho: mne – of me, from me
komu: (ke) mně – to me
koho: (pro) mne – for me
o kom: o mně – about me
s kým: se mnou – with me

POZOR! To jsem já. = It´s me.

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme