ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Email netiquette

Přestože se e-mail stal běžným komunikačním prostředkem, ne vždy má správnou formu a při zanedbání základních  pravidel (tzv. netikety) může působit na adresáta velmi nezdvořile až  urážlivě.

Na co byste tedy měli při psaní e-mailu myslet aneb základní pravidla:

Nezapomeňte uvést předmět e-mailu
Začněte pozdravem (Dear…, Hi…)
Formulujte zprávu jasně (I’m writing to…)
Vhodně se rozlučte a podepište (Best wishes, Best regards, … Your name)
Odpovídejte na doručené e-maily (ideálně do 24 hod.)
Nepište velkými písmeny, působí výhružně
Zkontrolujte si pravopis a opravte případné chyby
Emotikony a akronymy můžete používat, ale nic se nemá přehánět!
Pokud chcete poslat přílohu, nezapomeňte ji přiložit :-)

Přečtěte si více o jednotlivých částech v e-mailu a procvičte si, ať si vše lépe zapamatujete.

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme