ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Trpný rod – passive

Trpný rod je v angličtině mnohem běžnější a více používaný než v češtině, kde má formálnější charakter.

Lze jej vytvořit v různých časech a obou formách, tj. prosté i průběhové

tvar slovesa BÝT + minulé příčestí (past participle = 3. tvar nebo -ed)
is done / was done / will be done / have been done
is being done / was being  done

Kdy používáme trpný rod

  • když nás více zajímá akce samotná a nezajímá nás kdo něco udělal
  • když chceme začít větu s předmětem hovoru (mluvíme o Karviné – Karvina was found…)
  • když podmět je v „neurčitém tvaru“ – někdo, oni, nic, něco… Somebody stolen the car. – The car was stolen.

Agent

  • chceme-li v trpném rodě vyjádřit kdo něco  udělal – použijeme by
    The book is written by Agatha Christie.
  • nepoužívá se, pokud není agent důležitý: We were given a present by them.

Slovesa se dvěma předměty (verbs with two objects)

Častěji dáváme přednost osobě před věcí, tj. We were given a present.

Činný rod vs trpný rod – Active vs Passive

který rod použít se rozhodujeme podle toho, co nás více zajímá:
podmět:
Two boys broke the chair.
předmět: The chair was broken by two boys.

Procvičte si tvoření činného a trpného rodu

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme