ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Soubory a adresáře

Organizace dat
disk fyzický = pevný disk, místní disk
disk logický = naformátovaný pevný disk, jeden HDD může představovat více logických disků (pro oddělení dat a programů, pro více různých operačních systémů)
disk síťový = sdílený disk, který se nachází fyzicky na jiném počítači

Soubor (file) – konkrétní nosič informace; posloupnost bytů (1 byte = 1 znak)
Vlastnosti souboru: název (Windows až 254 znaků) a přípona, velikost, autor, datum vytvoření, datum změny atd.

Typy souborů
Datový (obraz, zvuk, video…)
Textový (txt, doc, pdf) – je tvořen textem
Programový (exe, com) – spustitelný
Systémový (sys, bin, dll) – často nastaveny jako skryté

Přípona je určena typem programu, který s daným souborem umí pracovat
OS Windows díky příponě pozná, o jaký typ souboru se jedná a díky asociování programu s příponou spustí daný program.

Adresář neboli složka
(directory/folder) – místo k uložení, uspořádání souborů (není nositelem informace)
Nejvyšší adresář – hlavní, nadřazen ostatním adresářům, např. C:\

Stromová struktura (tree) – zobrazuje uspořádání a zobrazení souborů či složek na disku

Cesta – ukazuje umístění k souboru vždy směrem od nejvyššího adresáře
C:\Moje složka\Dopis.doc


Vyhledávání souboru

zástupný znak * nahrazuje jakýkoliv znaků i počet znaků (tedy i 0 znaků)
zástupný znak ? nahrazuje pouze jeden libovolný znak na té přesné pozici, kde daný znak leží

Souborový manažer – program pro procházení diskem a práci se soubory
Prrůzkumník, Total Commander, Servant Salamandr

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme