ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

MUSET – must/have to

Existuje více způsobů jak vyjádřit české muset a jeho zápor v závislosti na tom, zda jde o příkaz nebo zákaz, zda daný závazek či povinnost vychází z vnitřního pocitu mluvčího či vlivů okolí.

 • must / must not – mustn’t / needn’t
 • have to / don’t have to
 • have got to / haven’t got to

Pro použití v jiných časech se používá tzv. opis HAVE TO
have to / has to / don’t have to / doesn’t have to
had to / didn’t have to
will have to / won’t have to

MUST:

 • modální (pomocné) sloveso, otázku tvoříme přehozením, přidáváme sloveso v základním tvaru (infinitiv bez to)
  I must study. Must you study?
 • nemá vlastní infinitiv, tvar pro minulost ani se nepoužívá v průběhu, má stejný tvar pro všechny osoby
  to must, musted, musting, musts
 • často se používá v instrukcích a pravidlech
 • vyjadřuje povinnost, nutnost, vlastní přesvědčení (obligation, necessity, opinion)
  I must write my mother. – Musím napsat matce.
  I must stop smoking. – Musím přestat kouřit.
 • vyjadřuje jistotu, úsudek, dedukci (certainty, deduction)
  You must be Bob’s sister. – Ty musíš být Bobova sestra.
 • vyjadřuje doporučení (a strong suggestion)
  You must see the film. – Ten film musíš vidět.

MUSTN’T

 • vyjadřuje silný zákaz –  nesmíš
  You mustn’t smoke here. – Nesmí se zde kouřit.

NEEDN’T

 • vyjadřuje, že něco není nezbytné  –  nemusíš
  You needn’t have a passport to travel to UK. – Nemusíš mít pas, abys jel do UK.

HAVE TO

 • vyjadřuje povinnost ovlivněnou okolím –  musíš
  Doctor says I have to exercise more. – Doktor říká, že musím více cvičit.
  Does he have to wear a tie at work? – Musí v práci nosit kravatu?
 • You don’t have to clean all rooms. – Nemusíš uklidit všechny pokoje.

HAVE GOT TO

 • vyjadřuje povinnost ovlivněnou okolím –  musíš (obligation on one particular ocasion)
  I have got to get up early tomorrow. – Zítra musím vstávat brzo.

Pro pokročilé:
MUST HAVE GONE
vs. HAD TO GO

They had to go home. – Museli jít domů.
They must have gone home. – Museli jít (určitě šli) domů.

NEEDN’T HAVE DONE vs. DIDN’T NEED/DIDN’THAVE TO

I didn’t need to do it. – Nemusel jsem to dělat. (A proto jsem to nedělal.) = I didn’t have to do it.
I needn’t have done it. – Nemusel jsem to dělat. (Bylo to zbytečné a já jsem to udělal.)


ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme