ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Anglické časy

O anglických slovesech už víme, že je můžeme rozdělit do dvou skupin:

1. významová (lexical, full-meaning) – mohou být pravidelná (regular) a nepravidelná (irregular)
2. pomocná a způsobová/modální (auxiliary and modal) – jejich počet je omezený

Slovesné tvary (verb forms)
Co je to infinitiv? Je to tvar slovesa, u nějž se nedá určit osoba, číslo, čas, rod, způsob ani zda je průběhové – to play, to sit, to study.

Pravidelná slovesa mají 4 tvary
listen – listens (3.os.j.č.) – listening – listened + infinitiv – to listen
Pozor na změny pravopisu po přidání -s/- ing/-ed

Nepravidelná slovesa mají 3 tvary (basem past, past participle, ALE sloveso BE = 8 tvarů!)
go – goes – going – went – gone + to go
cut (nepravidelné: cut-cut-cut) – cuts – cutting + to cut

Anglické časy

Časy v angličtině mohou mít tři formy – prostou (simple), průběhovou (continuous/progressive) a trpnou (passive).

diagram-tenses

signaly

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme