ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Zdroje

Angličtina

Zdroje, které stojí za to

Články o výuce anglického jazyka, testy online – http://www.helpforenglish.cz/

Výuka angličtiny online – http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/

Mluvnice

Konverzační situace, dialogy – http://www.focusenglish.com/dialogues/

Procvičování mluvnice – http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml

Procvičování mluvnice – http://www.ego4u.com/

Poslech a čtení

Trénink poslechových dovedností – http://www.esl-lab.com/

Články s nahrávkou ve třech úrovních – https://www.newsinlevels.com/

Aktuální zprávy v různých úrovních – https://breakingnewsenglish.com/

BBC 6minute English – http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/

Výuka slovíček

Testy, křížovky – http://www.english-online.cz/

Trénink zdarma – http://www.ajslovicka.cz/

Nepravidelná slovesa – http://english-irregular-verbs.blogspot.cz/

Slovníky online

Výkladový slovník Macmillan – http://www.macmillandictionary.com/

Výkladový slovník Webster – http://www.merriam-webster.com/

Slangový Urban dictionary – http://www.urbandictionary.com/

Čtení online

About.com – http://www.about.com/#!/browse-categories/

Čtení klasiky – http://www.readprint.com/

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme