ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Přítomný čas průběhový – present continuous

Na rozdíl od češtiny rozlišujeme v angličtině různé druhy časů, respektive forem přítomného času. Jsou to formy:

 • prostá (simple)
 • průběhová (continuous)
 • trpná (passive)

Máte-li rádi grafické znázornění, doporučuji podívat se do tabulky s přehledem mluvnice.
V každém čase i formě můžeme tvořit věty oznamovací – kladné či záporné, věty tázací – kladné i záporné, zjišťovací tzv. Yes/No-questions nebo doplňovací Wh-questions.

Použití:

 • děj se odehrává právě v této chvíli (at the moment, now)
  What is he doing? He is looking at his teacher.
 • dočasný děj, který nemusí probíhat právě v čase výpovědi (temporarary action)
  I am reading a good book this week.
 • naplánovaná akce či děj v budoucnosti (a planned future arrangement)
  I am meeting them tomorrow.

Tvoření
Nesmíme zapomínat, že slovesný tvar v tomto čase má dvě části: pomocné sloveso BE a významové sloveso s koncovkou -ING

I´m getting up, I´m studying, I´m having breakfast
You´re getting up, you´re studying, you´re having breakfast
We´re getting up, we´re studying, we´re having breakfast
They´re getting up, they´re studying, they´re having breakfast

He´s getting up, he´s studying, he´s having breakfast

Zápor
Při tvoření záporných vět v přítomném čase prostém nesmíme zapomenout na základní mluvnické pravidlo, že záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě am, is nebo are takže českému záporu NE odpovídá stažený tvar:
´m not (am not), ´s not / isn´t (is not), ´re not / aren´t (are not)

I´m not getting up, I´m not studying, I´m not having breakfast
You aren´t getting up, you aren´t studying, you aren´t having breakfast
We aren´t getting up, we aren´t studying, we aren´t having breakfast
They aren´t getting up, they aren´t studying, they aren´t having breakfast

She isn´t getting up, she isn´t studying, she isn´t having breakfast

 • Dále platí, že v anglické větě je pouze jeden zápor! Je-li ve větě použito jiné záporné slovo, např. nobody, never etc., sloveso BÝT (am, is, are) bude v kladném tvaru.

Otázka
Protože slovesný tvar se v přítomném čase průběhovém skládá z pomocného slovesa BÝT (am, is, are) a významového slovesa s koncovkou -ING, otázka se tvoří přehozením pomocného slovesa před podmět.
Jak tedy bude vypadat otázka zjišťovací, na niž lze odpovědět pouze Ano/Ne?

Am I walking now?
Are you walking? Are we walking? Are they walking?
Is she walking? Is he walking?

Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí:
Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas, tj. Yes/No + I/you/we/they-he/she/it + am/is/are nebo ´m not/isn´t/aren´t.

Are you writing an e-mail now? Yes, I am. – No, I´m not.
Is Paul drinking coffee? Yes, he is. – No, he isn´t.

Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne a začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions).

Why – Why are they learning English?
Where – Where is she sitting?
What – What are you doing?

Ke stažení v pdf

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme