ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Slovesné vazby -ing/to

Pravidla slovesných vazeb neboli verb patterns či infinitiv  or gerund potřebujeme znát, chceme-li za hlavním (významovým) slovesem ve větě použít další významové sloveso.

Abychom tuto problematiku, která se často objevuje v jazykových testech, zvládli a také bezpečně rozuměli větám, v nichž se tyto vazby používají, stačí se naučit seznam sloves pro to infinitive a -ing (gerund) a tzv. vzorce.

Vzorec 1: hlavní sloveso + to infinitive
I want to learn English. (Chci se učit anglicky.)
He decided to leave the school. (Rozhodl se odejít ze školy.)
I would like to ask (Chtěla bych se zeptat…)

Vzorec 2: hlavní sloveso + sloveso s koncovkou -ing (neboli gerund)
I like swimming. (Rád plavu.)
I enjoy learning languages. (Baví mě učit se jazyky.)
I can’t stand smoking. (Nemohu vystát kouření.)

Vzorec 3: hlavní sloveso + předložka + sloveso s koncovkou -ing
I am thinking of changing my job. (Přemýšlím o změně práce.)
We look forward to hearing from you soon. (Těšíme se na to, že o vás brzy uslyšíme.)

Vzorec 4: hlavní sloveso + předmět + to infinitive
I told him to come. (Řekl jsem mu, aby přišel.)
I want you to be happy. (Chci, abys (ty) byl šťastný.)

Vzorec 5: hlavní sloveso + předmět + infinitive bez TO (help, make, let)
We helped them get over it. (Pomohli jsme jim to překonat.)
She made me cry. (Rozplakala mne.)
They let us leave. (Nechali nás odejít.)
ALE pozor v trpném rodě:
She was made to cry. (Rozplakali ji.)

Vzorec 6: sloveso být + přídavné jméno + to infinitiv
It is impossible to know everything. (Je nemožné znát vše.)
It was good to hear your news. (Bylo fajn slyšet o tobě.)

Aby to ale nebylo tak snadné, některá slovesa mohou používat obě vazby, jak to infinitive tak gerund (-ing).

1. Beze změny významu
start to play OR start playing
begin to play OR begin playing
continue to read OR continue reading

2. Se změnou ve významu (remember, regret, forget)
Použití gerundu (-ing) vyjadřuje odkaz na minulost
I remember spending my holidays at the cottage. (Vzpomínám jak jsem trávil dovolenoou na chatě.)
I regret saying that. (Je mi líto, že jsem to řekl.)
I forgot writing the letter. (Zapomněl jsem na to, že jsem ten dopis napsal.)
Použití infinitivu vyjadřuje odkaz na budoucnost
Remember to post the letters. (Pamatuj/Nezapomeň poslat ty dopisy.)
We regret to inform you… (S lítostí vám oznamujeme… Je nám líto, že vás musíme informovat o…)
I forgot to do it. (Zapomněl jsem to udělat.)

Dále – pro pokročilé :-)
Stop smoking
= přestat kouřit ALE stop to smoke = zastavit, aby si zakouřil
Try moving
your bed = pokus se přesunout postel (tj. zkusit jako experiment) ALE try to move your bed = snažit se přesunout postel (tj. vyvinout snahu)

A ještě jedna perlička na závěr. Po slovese like lze také použit obě varianty s mírnou odlišností ve významu:
I like travelling. = I enjoy travelling. (Rád cestuji. = Tato činnost mě baví.)
I like to go there. = It’s a good idea to go there. ( Rád tam půjdu. = Myslím, že je to dobrý nápad tam jít.)

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme