ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Podmínkové věty

Conditionals / IF-clauses

Jak jste již zjistili, v angličtině existují 4 základní typy podmínkových vět. Což však vůbec neznamená, že nelze jednotlivé typy spojovat dohromady i jinak :-) – pak hovoříme o tzv. Mixed Conditionals.

Takže ještě jednou uvádím vzorce ke tvoření jednotlivých typů podmínkových vět:

ZERO – IF + present tense, present/imperative
FIRST – IF + present, future
SECOND – IF + past, would/could/might
THIRD – IF + past perfect, would+past participle (eg. have done)

Jak překládat IF?
V přítomném a budoucím významu – jestliže
V minulém čase – kdyby

Pozor na psaní čárky (nikdy ne před IF)
If I study hard, I will pass the exam.
I will pass the exam if I study hard.

Po IF a časových spojkách se v budoucím významu nepoužívá WILL.
Další časové spojky – time conjunctions
when, while, as soon as, after, before, until

If nebo when?
When – regular, sure
She loves travelling. When she travels, she sends a lot of postcards to her family.
If – less sure, less frequent, possible
Although she loves travelling, she doesn’t have a lot of time. If she has holiday, she travels abroad.

Procvičte si kondicionály např. na English Page.com
Tabulka kondicionálů s příklady

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme