ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Časové věty – Time clauses

Časové věty (time clauses)

= souvětí spojená časovými spojkami (time conjunctions).

Nejpoužívanější časové spojky: when, as soon as, before, after, till/until, while, if (jestliže, když)

Po těchto spojkách se v budoucím významu věty nesmí objevit pomocné sloveso pro vyjádření budoucnosti WILL.

Hlavní věta + spojka + vedlejší věta v přítomném čase / předpřítomném čase.
Spojka + vedlejší věta v přítomném čase / předpřítomném čase , hlavní věta.

(Čárka mezi větami se píše před hlavní větou, ne před spojkou!)

Dám ti vědět, jakmile dorazím.
I will let you know as soon as I arrive.

Jakmile dorazím, dám ti vědět.
As soon as I arrive, I let you know.

Chcete se dozvědět více? Pro pokročilé

Procvičte si: 
Vytvořte souvětí s danou spojkou
Zvolte správnou spojku

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme