ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Reported speech – posuny u příslovcí

V nepřímé řeči platí pravidlo o posunutí času následovně:
čas přítomný == čas minulý
čas minulý == čas předminulý
čas předpřítomný == čas předminulý
budoucnost s WILL == WOULD

K posunu času u slovesa dochází pouze pokud uvozovací věta je v minulém čase, například tedy:
He said: „I want to do it myself.“ == He said he wanted to do it himself.

Kromě změny času u slovesa docází však také ke změnám u použitých příslovcí:

this/these == that/those
here == there
now == then
today == that day
tomorrow == the following day
yesterday == the day before
last == previous
ago == before

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme