ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Výrazy pro množství

Expressions of quantity upřesňují či určují podstatné jméno.
S počitatelnými podstatnými jmény můžeme použít:
v záporu a otázce – many
ve významu pár, trochu, několik – a few (several)
ve významu málo – few
univerzálně – a lot of
a samozřejmě také some a any v množném čísle podstatných jmen

S nepočitatelnými používáme:
v záporu a otázce – much
ve významu trochu – a little
ve významu málo – little
univerzálně také – a lot of

Procvičte si tyto výrazy v drilovém cvičení Kolik kdo čeho má. Toto cvičení najdete také v sekci ke stažení.

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme