ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Předložky pro začátečníky

mluvnice Pokud jde o předložky v angličtině, jak se říká: Take it easy! Tato oblast patří k těm problematičtějším. Nicméně, některé z předložek se dají naučit snadno…

Předložky časové

IN – části dne (in the morning), roky, měsíce, roční období, za jakou dobu (in 5 minutes = za 5 minut)
ON – dny v týdnu, datum, svátky – pokud máme na mysli konkrétní den (on Christmas Eve)
AT – přesný čas (at 5 o´clock, at lunchtime), svátky ) více dnů (at Christmas, at weekend) ! at night!
FOR – po nějakou dobu (for a week)
FROM… TO – od… do

Předložky místa

IN – uvnitř, v
ON – na (na povrchu)
UNDER – pod
ABOVE – nad
AT – u, v budově
BEHIND – za
IN FRONT OF – před
OPPOSITE – naproti
NEXT TO – vedle

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme