ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Maturita 2013

V pondělí 25. března 2013 byly na serveru novamaturita.cz vyvěšena cvičné maturitní testy a zadání písemných prací.

To je ideální příležitost vyzkoušet si dvě části komplexní zkoušky z AJ – didaktický test (subtest poslechu a čtení) a písemnou práci.

Dále byly zveřejněna kritéria hodnocení, která stanoví hranice úspěšnosti i převod procentních bodů na známku.

Hranice úspěšnosti při zkoušce z cizího jazyka je 44%. Výsledné hodnocení = vážený průměr procentních bodů z jednotlivých dílčích zkoušek (v pořadí didaktický test : písemná práce : ústní zkouška = 2:1:1)

Při písemné práci musíte dosáhnout minimálně 16 bodů z maximálního počtu 36.
Při ústní zkoušce musíte získat minimálně 18 bodů z maximálního počtu 39.

Převod procentních bodů na známky:
výborný 100% – 88%
chvalitebný 87% – 74%
dobrý 73% – 59%
dostatečný 58% – 44%

1 Comment

  1. Připravujte se i s námi, pro všechny maturanty přinášíme zadrma a online vše, co maturant z angličtiny potřebuje k úspěšné přípravě. A hlavně TIPY A TRIKY k získání co nejlepšího hodnocení u maturity! :)

Comments are closed.

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme