ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Bridge online…

aneb Kdo je připraven není překvapen…

Již dnes se můžete pomalu a bez stresu připravovat k ústní zkoušce z maturity nebo k jakékoli jiné certifikované zkoušce z anglického jazyka. Podklady k maturitním tématům jsou pro vás již vytvořené na stránkách bridge-online, stačí si je přečíst a prostudovat.

Připomínám, že na těchtostránkách naleznete také poslechy k článkům a cvičným  poslechovým testům.

Pro vstup do archivu  použijte heslo, které najdete na str. 3 kteréhokoli čísla časopisu Bridge.

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme