ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Bezpečný internet

Internet s sebou přináší informace, zábavu, nové možnosti, ale bohužel může být i zdrojem nebezpečí.

S negativními vlivy a možnostmi, jak se s nimi vyrovnat či se jim bránit přichází projekt e-bezpečí.
Seznámíte se zde také s nově používanými pojmy jako je kyberšikana, kybergrooming či sexting nebo se dozvíte více o rizicích spojených s používáním sociálních sítí.

Kromě zajímavých článků zde najdete i online poradnu, sekci pro žáky, učitele i rodiče nebo audioarchiv rozhlasových pořadů o rizicích internetu.

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme