ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Popis obrázků

Jedna z částí státní maturity je zaměřena na sledování schopnosti mluvit o obrázku, to znamená popsat obrázek a porovnat více obrázků.

Kromě slovní zásoby (tj. je-li na obrázku záběr týkající se cestování – nutno předvést požadovanou slovní zásobu) se testuje také používání spojovacích výrazů (tzv. linking words) a samozřejmě znalost mluvnice (zvl. vazba there is/are, členy u počitatelných podstatných jmen, čas přítomný průběhový, stupňování přídavných jmen …).

Nezapomeňte při popisu zmínit:
téma obrázku, koho/co vidíte, co dělají, případně co mají na sobě, jaká je atmosféra.

V sekci Ke stažení naleznete soubor s užitečnými výrazy pro popis obrázků.

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme