ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Writing 2

Nejčastější slohové útvary

dopis, e-mail – letter, e-mail
pohlednice – postcard
vzkaz, zpráva – message
instrukce/návod – instructions
pozvánka – invitation
leták – leaflet

Styl

neformální – zkrácené tvary, frázová slovesa
formální – plné tvary, formální slovní zásoba

Pozor na oslovení a zakončení formálních dopisů:
Známe-li adresáta:
Dear Mr Gringe, – – – Yours sincerely,
Neznáme-li adresáta:
Dear Sir or Madam, – – – Yours faithfully,

Rady a tipy

  • dodržujte organizaci textu, jeden bod zadání = jeden odstavec (chybějící organizace v odstavcích ztráta bodu); odstavce by měly přibližně stejně dlouhé, body zadání detailně rozvedeny
  • dle žánru zvolte nadpis, doplňte pozdrav či rozloučení, případně se podepište (dopis, pohlednice), v případě e-mailu nezapomeňte doplnit předmět
  • zvolte vhodný styl neformální (dopis kamarádovi) či formální
  • používejte zajímavou slovní zásobu, vyhněte se opakování slov
  • používejte výrazy textové návaznosti a reference: zájmena, ukazovací this/that, spojovací výrazy (viz linking words)

Soustřeďte se na zvládnutí úkolu a sledujte čas. Přečtěte si, co jste napsali.

Délka textu

hlídejte si požadovanou délku textu, 1 interval u 60-70 slov odpovídá 10 slovům delší či kratší = ztráta bodu

Jak se počítají slova

zkrácené tvary (isn’t) = 2 slova
členy, předložky, spojky = 1 slovo (např. „a lot of“ 1 slovo)
název, jméno = počítá se pouze jednou, i když se v textu opakuje
číslo, pokud je zapsáno  slovem, číslice se jako slovo nepočítá
zkratky se jako slovo nepočítají (např. eg.)
(Cermat 2009)

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme