ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Story

Cílem vyprávění je popsat či vylíčit čtenáři, co se stalo, ať už jde o skutečnou či fiktivní událost. Tento slohový  útvar může být zadán v první, tj. delší části maturitní písemné práce, o rozsahu 120-150 slov.

Zamyslete se, komu je vyprávění určeno a co dané události víte (kdy, kde, kdo, co… fáze děje chronologicky uspořádané). Může zahrnovat i popis prostředí, osob, jejich myšlenek a pocitů.

Formální členění: vhodný nadpis, úvod, hlavní část, závěr. Odstavce vizuálně odděleny!

  • nadpis vystihuje obsah textu – je psán s velkými písmeny (kromě předložek, členů), např. The Most Expensive Holiday, Our Trip to the Mountains…, zpravidla zarovnán doprostřed
  • v úvodu uveďte základní informace: kdo, kdy, kde; úvod do situace, popisný, ne moc dlouhý
  • hlavní část je jádrem sdělení, časová návaznost akcí, zápletka
  • vyvrcholení děje, rozuzlení zápletky

Doporučené jazykové prostředky

  • lze použít zkrácené tvary, zvolací i tázací věty, přímá řeč, hovorové výrazy a neformální slovní zásoba pro větší dynamiku (Cermat, str. 27)
  • minulý čas, časová souslednost
  • časové spojky

Vhodné výrazy a vazby
spojovací výrazy pro návaznost vět: after that, just then, when, later on…
dramatičnost: suddenly, gradually, suprisingly, step by step…
úvod: It/the story started with… The first thing that happened…
ukončení: in the end, finally…

zdroje:

Oxford Maturita Excellence. Oxford University Press, 2010. ISBN: 978 0 19 443019 7

Státní Maturita z Angličtiny ONLINE. Jak napsat excelentní vypravování. http://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-excelentni-vypravovani-u-pisemne-casti-maturity-z-anglictiny

Cermat. 2013. Maturitní písemná práce z anglického jazyka – Písemná práce

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme