ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Pros and cons

Při psaní tzv. „Pro a proti“ je cílem představit určité téma a posoudit jej z obou stran

  • Promyslete si seznam výhod a nevýhod/pro a proti
  • Zvolte název, který by měl určovat téma práce
  • V úvodu přibližte téma a vysvětlete, že chcete popsat výhody a nevýhody daného tématu
  • V jednom odstavci se soustřeďte na výhody
  • V druhém odstavci popište nevýhody
  • V závěru shrňte a zvažte dříve uvedené informace a přidejte svůj vlastní názor a odůvodněte jej

Vhodné jazykové konstrukce:

however,  while, on the one hand… on the other hand, although,
the advantage/the disadvantage is…
přídavná jména a jejich druhý stupeň

zdroje:

essaytown.com

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme