ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Letter

Neformální dopis – Informal letter

  • Začněte oslovením vlevo: Dear…, Hi …, Hello …,
  • Pokud píšete dopis jako odpověď nezapomeňte adresátovi poděkovat
  • Použijte neformální styl (zkrácené tvary, frázová slovesa)
  • Podepište se

Vhodné konstrukce pro úvod:
It was great to hear from you. I’m sorry I haven’t written for ages…
Thanks a lot for… How are you? And what about you? Let me know… Can’t wait to…

Zakončení:
Give my regards to…
I look forward to hearing from you soon.
Write soon.
Take care,
Keep in touch.

Bye for now,
Love,
Yours,
All the best,
Regards,

Neformální dopis kamarádovi

Formální dopis

  • Napište datum (vpravo nahoře)
  • Začněte oslovením vlevo: Dear Sir or Madam, / Dear Ms/Mrs/Mr Blake, / To Whom It May Concern,
  • Vždy uveďte PROČ píšete
  • Použijte formální styl (plné tvary, bez hovorových výrazů)
  • Zvolte vhodné rozloučení (musí odpovídat oslovení! Yours faithfully, / Yours sincerely,
  • Podepište se

Vhodné konstrukce pro úvod:

I am writing to apply for a position…

I am writing to complain….

I am writing to inform you about…

Zakončení:

I look forward to hearing from you to your earliest convenience.

Thank you for your time and consideration.

Formální dopis

Motivační dopis

zdroje:
www.novamaturita.cz
http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor
Oxford Maturita Excellence. Oxford University Press, 2010. ISBN: 978 0 19 443019 7

 

 

 

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme