ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Description

Cílem psaní popisu je vyvolat u čtenáře představu o popisovaném ději, věci či osobě. Charakteristika osoby zahrnuje zároveň i hodnocení.

Zamyslete se, komu je popis určen. Nepoužívejte zkrácené tvary.

Formální členění: vhodný nadpis, úvod, hlavní část, závěr.

  • Vysvětlete, proč jste si daný objekt zvolil/a
  • Popište detaily, které popisovaný objekt charakterizují – vzhled, věk/stáří, chování/funkce, nezvyklé či zajímavé vlastnosti (samostatné odstavce)
  • Uveďte např. jak vás daný objekt ovlivňuje
  • Od obecného k podrobnostem!

Doporučené jazykové prostředky

jazyk formální – semiformální
přídavná jména, 2. a 3. stupeň, vazba as… as
vztažná zájmena: who (jen pro osoby), which (nelze použít pro osoby)/that, where
What I like about…
One of the…

Popis může být součástí článku nebo dopisu, např.:

Pro ilustraci bodů zadání jedno znění zadání z maturitní písemné práce na základní úrovni (první část písemné práce z AJ – základní úroveň, jarní termín 2012): … napište dopis, ve kterém:

  • sdělíte, proč píšete
  • popíšete podrobně svůj byt a porovnáte jej se svým bývalým bytem/domem
  • uvedete, co se Vám na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlíte proč
  • pozvete kamaráda, kterému píšete, na návštěvu. (čtyři body zadání)

(http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-prace)
Ostatní zdroje:

Oxford Maturita Excellence. Oxford University Press, 2010. ISBN: 978 0 19 443019 7
Cermat. 2013. Maturitní písemná práce z anglického jazyka – Písemná práce

 

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme