ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Writing 1

Nejčastější slohové útvary

dopis – letter (formální i neformální, může obsahovat např. stížnost, žádost o práci, o informace)
zpráva – report
článek – article
popis věci i osoby- description
pro a proti – pros and cons
vyprávění – story
recenze – review

Styl

neformální – zkrácené tvary, frázová slovesa (What’s up? Guess what! What a pity!)
formální – plné tvary, formální slovní zásoba

Pozor na oslovení a zakončení formálních dopisů:
Známe-li adresáta:
Dear Mr Gringe, – – – Yours sincerely,
Neznáme-li adresáta:
Dear Sir or Madam, – – – Yours faithfully,

Rady a tipy

  • dobře si přečtěte zadání, dodržujte organizaci textu, jeden bod zadání = jeden odstavec (chybějící organizace v odstavcích ztráta bodu); odstavce by měly přibližně stejně dlouhé, body zadání detailně rozvedeny
  • zvolte vhodný styl neformální (dopis kamarádovi) či formální a mějte na paměti, komu je text určen
  • dle žánru zvolte nadpis, doplňte pozdrav či rozloučení, případně se podepište (dopis)
  • používejte zajímavou slovní zásobu, vyhněte se opakování slov
  • používejte výrazy textové návaznosti a reference: zájmena, ukazovací this/that, spojovací výrazy (viz linking words)
  • snažte se vyhnout vágním (neurčitým) myšlenkám a filozofickému přístupu
  • používejte slovíčka, která znáte a víte, kdy je použít
  • snažte se neškrtat a pište čitelně

Soustřeďte se na zvládnutí úkolu a sledujte čas. Přečtěte si, co jste napsali.

Délka textu

hlídejte si požadovanou délku textu, 1 interval u 120-150 slov odpovídá 30 slovům; delší či kratší text = ztráta bodu

Jak se počítají slova

zkrácené tvary (isn’t) = 2 slova
členy, předložky, spojky = 1 slovo (např. „a lot of“ 1 slovo)
název, jméno = počítá se pouze jednou, i když se v textu opakuje
číslo, pokud je zapsáno  slovem, číslice se jako slovo nepočítá
zkratky se jako slovo nepočítají (např. eg.)
(Cermat 2009)

Doporučené zdroje:

www.novamaturita.cz
http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme