ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Speaking

Cizí jazyk se učíme zvláště proto, abychom mohli komunikovat s jinými lidmi i z jiných zemí a kultur.

Komunikační dovednosti zahrnují jednak schopnost mluvit souvisle o daném tématu, ale také dovednost reagovat a domluvit se v běžných životních situacích.

Témata a situace se týkají těchto oblastí:

  • osobní (rodina a její společenské vztahy, bydlení, dovolená, život ve městě apod.).
  • veřejné (služby, společenské události apod.),
  • vzdělávací (škola, nabídka jazykové agentury apod.),
  • společenské (příroda, životní prostředí, globální problémy, věda a technika apod.)
  • a pracovní (běžné profese, běžné podniky apod.).

(Katalog požadavků k maturitní zkoušce – Anglický jazyk)

Vyzkoušejte si, zda zvládnete mluvit podle osnovy

Talking about you
My family
My town
My house, flat
Food, eating

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme