ENglish & ICT

Web o angličtině a počítačích

Maturita z AJ

Sledujte oficiální stránky nové maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz.

I v roce 2018-2019 mají studenti možnost volby mezi MAT a cizím jazykem

Maturitní zkouška z anglického jazyka

  • Didaktický test – obsahuje dva subtesty, není povoleno užívat slovníky

Poslechový subtest (30 minut)
Subtest čtení (60 minut)

Další informace o didaktickém testu např. na helpforenglish.cz

  • Písemná práce má dvě části, v každé části jiný slohový útvar, zadání česky, povolené je používání slovníků bez ukázek slohových útvarů

(60 minut)

První část (rozsah 120-150 slov)
Popis, tipy, vzory
Druhá část (rozsah 60-70 slov)
Popis, tipy, vzory

Další informace o strukturované písemné práci např. na helpforenglish.cz

  • Ústní zkouška – má 4 části, každá je zaměřena na jiné téma, při přípravě (20 minut) jsou povoleny slovníky, mapy
  • ve 3. části si žák losuje jedno z 25 zadání, každému ze zadání odpovídá 1 pracovní list. Třetí část zadání připravuje škola, na které studujete.

celá zkouška trvá (15 minut)

  • Ilustrační pracovní listy – novamaturita.cz

Další informace o ústní zkoušce např. na helpforenglish.cz

Váha jednotlivých zkoušek při celkovém hodnocení je 2 : 1 : 1.

Pokud žák neuspěje u jedné či více dílčích zkoušek, neuspěl u celé zkoušky.

Ilustrační testy a zadání pro jednotlivé maturitní předměty si můžete vyzkoušet již dnes!

Požadavky na studenty středních škol, základní specifikace zkoušek v jednotlivých předmětech včetně příkladů zadání testových úloh.

Podrobné informace si můžete přečíst také na http://statnimaturita-anglictina.cz/

včetně přehledu témat k ústní zkoušce

zadání didaktických testů a řešení

zadání písemných prací a vzorové vypracování

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme