ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Keep calm and …

Chystám se na cestu do Anglie a to zas kolem sebe všude (na plakátech, pohlednicích, suvenýrech)uvidím slogany Keep calm and …, které bezesporu patří k symbolům Británie. Ale na to, abyste se s tímto symbolem setkali, nemusíte do Anglie, protože jeho variace najdete na internetu a dokonce si můžete vytvořit i svůj vlastní plakát online!

Původně byl plakát se sloganem Keep Calm and Carry On vyroben britskou vládou v roce 1939 k uklidnění veřejnosti a posílení morálky vojáků v nadcházejících těžkých časech 2. světové války. Pro tyto účely vznikly tři tematické plakáty:

Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us Victory
Freedom in in peril defend it with all your might
Keep calm and carry on

V roce 2000 byl slogan znovu objeven a od té doby se stal populárním na celém světě.
Více se o původu a historii dočtete na stránkách Wikipedie anebo se podívejte na krátké video The Story of Keep Calm and Carry On (by Barter Books).

ENglish & ICT.cz © 2012-2021 Frontier Theme