ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Nezařazené

Native Speaker

Ve čtvrtek 7. 4. 2011 mají zájemci možnost přijít se pobavit s rodilým mluvčím – Stevem. Takže neváhejte a přijďte si popovídat :-)! Od 14 hodin v učebně anglického jazyka.

Lekce 6

V kategorii Angličtina 2 jsou pro vás připraveny informace k učivu 6. lekce včetně pomocných audio a textových souborů k zvládnutí slovní zásoby a mluvnice.

Test lekce 5

Co je třeba umět k testu z lekce 5 slovíčka – přídavná jména, vazby a slovní spojení ke stažení zde mluvnice rozlišovat v budoucím čase používání will – going to – přítomný průběhový slovesné vazby – kdy se po slovese použije to+základní tvar slovesa a kdy sloveso+ing tvoření přídavných jmen pomocí koncovky -ed/-ing a rozdíl […]

New Year Wish

May this New Year bring you Happiness, Health, Peace and Joy and may your days be bright and full of reasons to smile! And never forget that your Happy New Year also depends on what you do for others. :-)All the best in New Year!

Přání

S blížícím se koncem kalendářního roku 2010 bych chtěla popřát všem návštěvníkům těchto stránek hodně elánu a chuti učit se a objevovat nové. V š e  n e j l e p š í  v  r o c e  2 0 1 1 !!!

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme