ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U8

Do’s and don’ts

SB/62-69; WB43-48
Grammar reference SB136-137

Měli byste být schopni:

  • ze slyšených údajů a popisu pracovního dne odhadnout něčí zaměstnání, popsat lidské profese
  • rozumět otázkám, se kterými by se mohl setkat u lékaře, používat vhodná frazeologická spojení u lékaře k popisu svých obtíží v simulovaném rozhovoru
  • ústně popsat svůj školní den a své povinnosti doma
  • rozpoznat ve čteném populárně naučném článku problém a radu k jeho řešení, poradit druhé osobě, co má dělat v problémových situacích a dokázat o radu požádat

Mluvnice:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba – lidské tělo, nemoci/symptomy, rozhovor At the doctor’s, test mluvnický – must/have to/should, překlad vět s modálními slovesy

Slovní zásoba SB157:

Doporučené internetové zdroje:

Headway online U8 – vocabulary

Headway online U8 – grammar: should/must/have to 1 / should/must/have to 2

Otestujte si svou angličtinu : Headway testy

English grammar online
Modální slovesa
Must not OR need not

Samozřejmě cvičení a testy ve školním Moodle :-)

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme