ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U6

Places and things

SB/46-53; WB33-
Grammar reference SB134

Měli byste být schopni:

  • popsat město či porovnat různá města
  • vyhledat či získat informace o městě
  • zeptat se na cestu
  • vyplnit formulář k ubytování

Mluvnice:

  • what … like
  • stupňování přídavných jmen, vazba: as…as

Slovní zásoba SB155:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, nepravidelná slovesa, 2-3 min vyprávění o Londýnu, test mluvnický – přídavná jména, stupňování, vazba Jaké je…?

Doporučené internetové zdroje:

Headway online: U6 – superlatives
Headway online: U6 – What…like?
English grammar online
Porovnávání přídavných jmen – 2. a 3. stupeň
Vazba As … as
Samozřejmě cvičení a testy ve školním Moodle :-)

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme