ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U11

What if…?

SB/86-93; WB
Grammar reference SB140

Měli byste být schopni:

 • formulovat své představy o budoucnosti a popsat své plány
 • správně formulovat názor na pravděpodobnost či možnost uskutečnění děje nebo události
 • využívat vhodná synonyma ve společenských situacích
 • v rozhovoru dvou lidí porozumět tomu, na co si stěžují
 • rozumět hlavním bodům článku o přírodě

Mluvnice:

 • druhý kondicionál (If + past tense, would + významové sloveso)
 • vyjádření domněnky – snad (might)
 • udělení rady, doporučení
 • frázová slovesa – doslovná a idiomatická

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 11, převyprávět informace
o supervulkánu v Yellowstone národním parku, testík– frázová slovesa

Slovní zásoba SB:

 • frázová slovesa doslovná a idiomatická
 • slovesa, zvl. nepravidelná – včechny tvary

Doporučená slovní spojení

Zdroje online
Headway Online: Grammar, Vocabulary

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme