ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U3

What happened next?
SB/22-29; WB16
Grammar reference SB129

Měli byste být schopni:

  • rozumět hlavním bodům novinového článku
  • vyprávět příběh podle obrázků, titulků článku
  • vysvětlit, proč někdo něco udělal
  • popsat sled událostí
  • dotázat se na chybějící informace k příběhu

Mluvnice:
nepravidelná slovesa

Slovní zásoba:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, nepravidelná slovesa, vyprávět příběh J. Bonda podle obrázků, test mluvnický – minulé časy

Doporučené internetové zdroje:
Headway online: U3 – grammar
Headway online: U3 – adverbs
Headway online: U3 – time expressions (prepositions)
English grammar online Past simple versus Past continuous

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme