ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U9

Going places

SB/71-77; WB49-53
Grammar reference SB137

Měli byste být schopni:

  • formulovat názor na důvody, proč lidi cestují
  • zdůvodnit, proč byste chtěli navštívit vybraná místa
  • sdělit plány a záměry pro nejbližší období
  • sestavit písemnou práci, ve které uvedete důvody pro a proti cestování zvoleným dopravním prostředkem, do ciziny apod.

Mluvnice:

Slovní zásoba SB:

  • výrazy k popisu cesty
  • hot verbs (do, make, take, get)
  • časové spojky (if, when, until, as soon as, after, before…)

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 9, ustálené výrazy se slovesy do/make/take/get, test – první kondicionál a časové spojky

Doporučené internetové zdroje:

English grammar online

First conditional

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme