ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U7

Places and things

SB/54-61; WB38-42; 76
Grammar reference SB135-136

Měli byste být schopni:

  • porozumět životopisu a umět jej sestavit
  • zeptat se jiné osoby na základní osobní údaje
  • vyhledávat informace v tisku, sdělit, co bylo jejich obsahem a vyjádřit své stanovisko

Mluvnice:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, nepravidelná slovesa, vyprávět obsah článku, napsat CV, test mluvnický – předpřítomný/minulý prostý

Slovní zásoba SB156:

  • slovní zásoba SB156; téma – životopis
  • dbejte na správnou výslovnost – dle fonetických symbolů
  • důraz na slovesa, nepravidelné tvary

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, nepravidelná slovesa, rozhovor SB56/7,  test mluvnický – předpřítomný čas, předpřítomný vs minulý, for/since

Doporučené internetové zdroje:

Headway online: U7 – for/since
Otestujte si svou angličtinu : Headway testy
English grammar online
Předpřítomný čas – Present perfect
Předpřítomný vs. minulý prostý
English grammar online

Samozřejmě cvičení a testy ve školním Moodle :-)
Minulý čas vs. předpřítomný – přiřazovací cvičení
Minulý čas vs. předpřítomný – doplňovací cvičení

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme