ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U5

What do you want to do?
SB/38-45; WB27-32
Grammar reference SB132

Měli byste být schopni:

  • rozumět obsahu písně i novinového článku
  • vyjmenovat typické problémy mladých lidí a vyjádřit svůj názor na chování teenagerů
  • formulovat jednoduchým způsobem své naděje, cíle, plány a zeptat se na ně ostatních
  • užívat vhodných emotivních výrazů k popisu situace či zážitku a zeptat se druhé osoby na její pocity
  • uvést osobní údaje do formuláře přihlášky ke studiu školy

Mluvnice:

Slovní zásoba SB155:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, nepravidelná slovesa, popis obrázku, vyjmenovat problémy mladých lidí a vyprávět obsah článku Brat camp, test mluvnický – vyjádření budoucnosti, -ed/-ing přídavná jména, slovesné vazby

Doporučené internetové zdroje:
Headway online: U5 – verbs patterns
Headway online: U5 – antonyms
Headway online: U5 – synonyms
English grammar online
Simple future – will
Future – going to

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme