ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U4

The market place
SB/30-37; WB21-26
Grammar reference SB131

Měli byste být schopni:

  • rozumět cenám zboží
  • zeptat se na množství potravin a odpovědět na podobné otázky
  • koupit si běžné potřeby v obchodě
  • popsat obrázek

Mluvnice:

  • vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen
  • some/any
  • členy – neurčitý a/an; určitý the; no article

Slovní zásoba SB154:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, převyprávět obsah článku a hovořit na téma nakupování, test mluvnický – množné číslo podst. jmen, vyjádření množství, some/any

Doporučené internetové zdroje:
Headway online: U4 – vocabulary (quantity)
Headway online: U4 – grammar (articles)

Headway online: U4 – word order
English grammar online
Indefinite articles
Definite articles
Singular or plural nouns

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme