ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U2

The way we live
SB/14-21; WB10-15
Grammar reference SB128

Měli byste být schopni:

  • rozumět hlavním informacím rozhlasového projevu
  • vyhledat hlavní body v textu
  • konverzovat o každodenním životě
  • vyjádřit svůj názor na práci a život v zahraničí

Mluvnice:
opakování časů:

Slovní zásoba:

Ke klasifikaci:
slovní zásoba, vyprávět My daily life, test mluvnický – přítomné časy, have/have got

Doporučené internetové zdroje:

Test 1 – present simple or continuous  *

Test 2 – present simple or continuous **

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme