ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U12

Trying your best

SB/94-101; WB 66-71
Grammar reference SB142

Měli byste být schopni:

  • rozumět hlavním informacím z novinového článku
  • využívat vhodné obraty a fráze v běžných situacích
  • vyjádřit, jak dlouho děláte nějakou činnost
  • napsat svůj životopis a zdůraznit důležité okamžiky svého života

Mluvnice:

  • předpřítomný čas průběhový
  • srovnání předpřítomného času prostého a průběhového

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 12, testík– slovesa bring, take, come, go; testík – předpřítomný čas prostý X průběhový

Slovní zásoba SB:

  • ustálené výrazy s: bring, take, come, go
  • společenské výrazy

Doporučená slovní spojení

Zdroje online

Headway Online: Grammar, Vocabulary
English grammar online Present perfect continuous
E-výuka Moodle

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme