ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Pre-intermediate level – U10

Things that changed the world

SB/78-85; WB54
Grammar reference SB138

Měli byste být schopni:

  • rozumět hlavním bodům populárně naučného článku ze světa vědy a objevů
  • užívat vhodné fráze a výrazy při běžném telefonním hovoru
  • diskutovat o významu objevů a vynálezů
  • v rozhovoru dvou lidí porozumět tomu, na co si stěžují
  • v písemném projevu odkázat na již zmíněná fakta

Mluvnice:

  • trpný rod passive voice (v přítomném, minulém i budoucím čase)
  • trpný rod versus činný rod – active voice

Ke klasifikaci:

slovní zásoba – spojení obsažená v textech lekce 10, převyprávět informace
o objevech a vynálezech zmíněných v lekci 10, fráze potřebné k telefonování, test – trpný rod

Slovní zásoba SB:

  • telefonování
  • slovesa – past participium (minulé příčestí), tj. třetí tvar nepravidelných sloves nebo pravidelné sloveso s koncovkou -ed (done, said, drunk, finished…)

Doporučená slovní spojení

Zdroje online
Headway Online: Grammar, Vocabulary

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme