ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Angličtina 1

V 1. a 2. ročníku pracujeme s učebnicí New Headway Pre-Intermediate – the THIRD edition.
Začínáme na úrovni A2 – mírně pokročilý (podle FCE – Evropského rámce jazyků) a cílem je dojít na úroveň B1 – středně pokročilý, což znamená, že byste měli:

  • rozumět mluvenému i psanému projevu obsahujícího i neznámé výrazy
  • vyjadřovat se písemně k různým problémům, vyjádřit i vysvětlit vlastní názor
  • plynule hovořit, reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím
  • rozlišovat formální a neformální jazyk

Slovní zásoba se prohlubuje a rozšiřuje. Úroveň B1 = cca 1700 slov.
Můžete se pokusit o zvládnutí zkoušky PET (Preliminary English Test) – k dosažení této zkoušky je potřeba cca 380 hodin studia.

Probíraná témata
Osobní charakteristika, každodenní život a bydlení, popis zážitků a událostí, nakupování, plánování budoucnosti, město, životopis, generační problémy, zdraví

Probíraná mluvnice
Přítomný čas prostý, minulý a budoucí, rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým a správné používání, minulý čas prostý a průběhový, členy, slovesa s infinitivem a gerundiem, tvoření přídavných jmen -ed/-ing, stupňování přídavných jmen a srovnávání, předpřítomný čas versus minulý, modální slovesa – vyjádření povinnosti

Doporučená drilová cvičení ke stažení

Rupert´s day – procvičení tvoření vět v přítomném čase prostém
Kolik kdo čeho má – tvoření vět s výrazy množství
Někde něco je – procvičení vazby There is/are a základních předložek

Doporučené internetové zdroje
Stránky vydavatelství Oxford University Press – OUP Headway
Angličtina pro studenty zdarma – Help for English
Procvičování angličtiny, testy – EnglishLearner.com
Online výkladový slovník – MacMillan
Online slovník (Americká angličtina) – Merriam-Webster
Stránky pro online poslech – Randall´s ESL
Čtení online – Free library
BBC – News, Worldwide Sitcoms online
Stránky pro zdokonalení britské výslovnosti – BBC pronunciation tips
Články, videa k rozličným tématům – About.com
Studentský projekt pro výuku angličtiny online – English-online

Výuka
Konkrétní poznámky, doplnění k jednotlivým lekcím, které Vám mohou být nápomocny, pokud jste chyběli ve vyučování nebo si chcete ověřit, zda Vám něco neuniklo :-)

Unit 1 – Getting to know you

Unit  2 – The way we live

Unit 3 – What happened next?

Unit 4 – The market place

Unit 5 – What do you want to do?

Unit 6 – Places and things

Unit 7 – Fame

Unit 8 – DO’s and Don’ts

Unit 9 – Going places

Unit 10 – Things that changed the world

Unit 11 – What if…

Unit 12 – Trying your best

ENglish & ICT.cz © 2012-2018 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme