ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Internet

Krátce k historii Internetu:

  • 60. léta 20. století
  • Společnost RAND (USA) – síť ARPANET – v roce 1971 15 uzlů – armádní systém
  • V roce 1986 má páteřní síť přenosovou rychlost 56 kb/s
  • 1991 vzniká World Wide Web

Princip fungování sítě Internet

  • Všechny servery (uzly) v internetu jsou mezi sebou propojeny určitým způsobem (kabel, pevná linka, telefonní linka, satelit…)
  • Neexistuje žádný centrální uzel

Hypertext
Hierarchicky uspořádaný text, s odkazy na další části textu

HTTP
Hyper Text Transfer Protocol – pravidla komunikace mezi serverem a prohlížečem

IP adresa
Jedinečná číselná adresa složená ze čtyř čísel oddělených tečkou
k identifikaci serveru v internetu

DNS
domain name system – systém, který umožňuje překládat doménovou adresu (URL) na IP adresu a opačně

URL
uniform resource locator – jednoznačná internetová adresa

Doména
adresa v textovém tvaru
domény 1. úrovně, 2. úrovně, subdomény

Prohlížeč
Program, který dokáže číst jazyk HTML (Hypertext Markup Language)

Vyhledávače
Katalogové – internetové stránky jsou seřazeny v logicky uspořádaném seznamu/katalogu
Fulltextové – databáze obsahu internetových stránek

Jak efektivně vyhledávat na internetu?
podle kategorií, procházení sekcemi, pomocí klíčových slov, logických spojek (and, or, not), textu v uvozovkách, hvězdičkové konvence

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme