ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

ICT

O čem jsou Informační a komunikační technologie v 1. ročníku?
Cílem tohoto předmětu je dosáhnout uživatelské úrovně při práci s počítačem, počítačovými aplikacemi
s důrazem na kancelářské programy a efektivní práci s informacemi.

Výuka probíhá ve skupinách tak, aby každý měl k dispozici jeden počítač. Při hodnocení je důraz kladen na aplikaci poznatků, ale také na orientaci v odbornějších termínech.

Přestože nejsou vyžadovány speciální učebnice, kromě internetových zdrojů,
učebních prezentací a poznámek dostupných na e-elearningovém portálu tohoto webu po správném přihlášení, doporučuji publikace autora Pavla Navrátila – S počítačem nejen k maturitě 1. díl a 2. díl, vydané nakladelstvím Computer Media.

Absolvováním předmětu ICT v 1. ročníku byste měli:

  • správně používat a obsluhovat počítač a jeho periferie
  • na základní úrovni konfigurovat operační systém
  • orientovat se v souborové struktuře a pracovat se soubory
  • používat nápovědy programů a manuály
  • rozlišit grafické formáty a zvolit vhodný program pro danou potřebu, upravovat a tvořit grafiku
  • vytvářet dokumenty, které odpovídají typografickým pravidlům, využívají styly a široké možnosti formátování
  • doplnit dokumenty grafikou, tabulkami a dalšími objekty, zaznamenat makro
  • propojovat dokumenty a využívat funkci Hromadné korespondence
  • pracovat v síti, využívat jejích možností
  • využívat elektronickou poštu a další možnosti elektronické komunikace

Témata

Základní pojmy informatiky, hardware počítače, periferie, software, operační systém a jeho prostředky, práce se soubory, ochrana dat, základy práce s vektorovou i rastrovou grafikou, textový editor MS Word, počítačová síť a internet, netiketa

Minimum znalostí, pojmů

Předpokládá se, že tyto budete schopni více rozvést:

Základy informatiky
Historie počítačů
Hardware
Software
Soubory a adresáře
Počítačová bezpečnost

Pokud jste ve škole nestihli vypracovat všechny čtyři úkoly samostatné práce, dokončete podle zadání a pošlete na můj e-mail co nejdříve.
Zadání k samostatné práci č. 1 z ICT

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme