ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Grafika

Výtvory počítačové grafiky se staly neoddělitelnou součástí našeho světa a obklopují nás na každém kroku.
Tiskoviny, televize a film, velkoplošné reklamy, herní grafika, konstrukční nákresy apod.
Zpracování obrazu v počítači říkáme digitalizace obrazu. Digitalizace znamená převod analogového signálu na digitální (vyjádřený čísly)
Rozlišujeme grafiku rastrovou a vektorovou.

Rastrová grafika:

  • obraz je složen z pixelů – obrazových bodů
  • vhodné pro fotorealistické scény (fotografie)
  • zvětšovat lze pouze v závislosti na počtu bodů, ze kterých se obraz skládá
  • při zvětšování dochází ke zhoršování kvality „čtverečkování“
  • velké prostorové nároky na uložení

Vektorová grafika:

  • obraz se skládá z bodů, přímek a křivek
  • neomezené možnosti zvětšení
  • menší nároky na prostor pro uložení
  • je možno pracovat indivuduálně s každým objektem
ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme