ENglish & ICT

Web o angličtině a ICT na střední škole

Počítačová bezpečnost

Cílem je ochrana dat, omezení a odstranění rizik.
Zahrnuje:

  • používání aktuálního antivirového softwaru
  • aktualizace operačního systému
  • používání firewallu
  • programy pro detekci spyware, adware
  • pravidelné zálohování (backup)

Nejen při práci v síti je potřeba vytvořit a nastavit uživatelské účty a práva uživatelů – kdo má přístup k jakým prostředkům, co může s jemu dostupnými daty dělat…

MALWARE – škodlivý software (mal – malicious, ware – software)
počítačový virus, červi, trojani – trojský kůň, spyware, adware

VIR – je schopen se množit a provádět nežádoucí operace bez vědomí uživatele
Viry obtěžující, destrukční, ostatní.
Viry souborové (programové) – např. přepisující, polymorfní, rezidentní…
Bootviry – aktivují se při zavádění systému (OS) a poté převezmou kontrolu nad počítačem.
Makroviry – jsou uloženy a přenášeny v dokumentu.

Červi – jsou naprogramováni tak, aby kopírovali sami sebe, mohou rozesílat své kopie (např. na všechny adresy adresáře), mohou umožnit převzetí vzdálené kontroly nad počítačem.

Trojský kůň – program, který se jeví jako užitečný, ale ve skutečnosti působí škody.

Další hrozby:

PHISHING – technika získávání citlivých údajů, zaměřují se na získání hesla, čísla kreditní karta apod. Např. napodobené okno internetového bankovnictví.

BACKDOOR – metoda, která umožňuje neautorizované vniknutí do počítače.

SPYWARE – program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače

ENglish & ICT.cz © 2012-2015 || mailto: info(at)enict.cz Frontier Theme